Suchopýr o.p.s.

Suchopýr z. ú. se specializuje na pěstování původních druhů dřevin Jizerských hor a Frýdlantska (PLO 21 a PLO 20), a to včetně hospodářsky méně významných druhů dřevin a keřů. Sazenice pěstujeme způsobem šetrným k životnímu prostředí za současného zachování standardu sadebního materiálu stanoveného ČSN 48 2115.

Read More

Parish Forest Products, s.r.o – Lesní školka Park

Školka v nadmořské výšce 430 m n. m. s produkcí především pro vlastní potřebu i s prodejem případných přebytků zaměřená především na prostokořenný sadební materiál LD. Hlavní pěstované dřeviny: SM, JD, BK, DB Ostatní služby: sběr a prodej semenného materiálu LD z vlastních uznaných jednotek (SM, JD), prodej sadeb. materiálu LD

Read More

ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o.

Lesní školka a zahrada společnosti ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o., zajišťující služby při obhospodařování soukromého majetku v oblasti semenářství (sběr osiv z vlastních zdrojů), produkce prostokořenného, okrajově krytokořenného sadebního materiálu, péče o parkové plochy, přidružená výroba a služby. Produkce především pro vlastní potřebu.

Read More