Lesní školky Kučeřík

Sazenice dřevin

V roce 2020 pěstujeme sazenice lesních dřevin na celkové ploše 7,09 ha, z toho produkční plocha je 5,09 ha. V deseti různě velkých a samostatných školkách, které jsou z větší části na lesních pozemcích, pěstujeme převážně listnaté dřeviny výhradně pro PLO 36. Pracnost a komplikovanost, kterou sebou přináší rozptýlenost lesních školek, je vynahrazena příznivějšími a různorodými klimatickými podmínkami. Naší snahou je zachování školkařské i semenářské činnosti co nejblíže lesu, což docilujeme vlastním sběrem osiva v uznaných porostech v PLO 36 a pěstováním sazenic lesních dřevin v menších školkách v rámci PLO 36.

SLS_CR

Otevírací doba:

Po telefonické domluvě.

Kontakty:

Mobilní telefon 604 433 291

Kudy k nám:

Mobilní telefon Čeložnice, Čeložnice 60, 69651

Články z blogu