Poctivý blog o poctivých potravinách

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Nejedno „Vodňanské kuře“ pochází opravdu z Vodňan

Agro Vodňany a.s. je jedním ze zemědělských podniků, kde byli nuceni vzhledem k současným výkupním cenám začít omezovat část živočišné výroby. Konkrétně tu museli ukončit chov prasat.

O nejistých vyhlídkách v zemědělství jsme mluvili s ředitelem Agro Vodňany a.s. Ing. Jiřím Faktorem.

Já zastávám názor, že co žilo na dvoře statku, to má být také součástí správně hospodařícího zemědělského podniku. Stáli jsme proto od začátku o to, abychom dokázali kromě rostlinné výroby udržet i pestrou skladbu živočišné výroby. Z původního družstva jsme převzali chov prasat, dojných krav, masných krav i výkrm býků. Dojných krav máme v současnosti na 135 ks, dále chováme 90 býků ve výkrmu, máme 110 jalovic v odstavu a dále 40 kusů masných krav na pastvině. Ty na zimu svážíme do výběhu v areálu ŽV, kde jim snáze zajistíme kvalitní krmení senem a nezamrzlou vodu k napájení. Měli jsme i prasata, jenomže právě jejich chov jsme museli letos v březnu z ekonomických důvodů ukončit,“ vysvětluje ředitel Agro Vodňany Ing. Jiří Faktor.

Ačkoliv podnik disponoval porodnou pro 150 prasnic, výkrmnou prasat o kapacitě 700 ks a je spolumajitelem vodňanských jatek, kam svá vykrmená prasata dodával, stejně nebyl chov prasat při doplatku přibližně 1000 korun na každé prase udržitelný. Dalším důvodem k ukončení provozu byla i zastaralá technologie výkrmu. Pocházela z roku 1993 a už nebyla vyhovující. Podnik stál proto před rozhodnutím buď celou stáj modernizovat, nebo chov ukončit. Cena projektu, na který jim byla i přislíbena dotace, se naráz navýšila z 12 milionů na 18, a tak nezbylo než se s chovem rozloučit.

To víte, že to nebylo lehké rozhodnutí. I když se jedné komoditě nedaří, byli jsme zvyklí vykrývat neefektivní chov jinou komoditou. Myslím, že to tak má být – že podnik nemá záviset na jedné jediné komoditě a že má mít rozmanité činnosti. U prasat to však už dále nešlo,“ uvádí Jiří Faktor.

V živočišné výrobě se Agro Vodňany věnuje i výkrmu brojlerů. Ty dodává akciové společnosti Vodňanská drůbež a.s., která rovněž sídlí ve Vodňanech. Proto lze díky brojlerům od Agro Vodňany dodávaných Vodňanské drůbeži a.s. o produktu „Vodňanské kuře“ tvrdit, že nejedno „Vodňanské kuře“ pochází opravdu z Vodňan. „Bude-li do budoucna cenová poptávka stejná jako u prasat, tak je ale docela možné, že budeme nuceni ukončit i chov brojlerů,“ vyjadřuje pochybnosti o budoucím vývoji v zemědělství Jiří Faktor.

Pokud roste cena krmných směsí o více než dvě koruny, ale cena za kilo kuřete se navýší sotva o korunu, tak se pomalu dostáváme do podobné situace jako u chovu prasat. „A může to bohužel jít ještě dál. Další na řadě mohou být i krávy. Vždyť jen cena obilí a dalších vstupů roste závratným tempem, zatímco cena za litr mléka se mění nepatrně,“ zamýšlí se ředitel Agro Vodňany.

„Po revoluci jsme se všichni nadchli pro tržní hospodářství. Tak se teď není co divit, když se na tržní hospodářství ohlíží právě zemědělci. Vyrábí a pěstují to, co se jim vyplatí. Na to by lidé neměli zapomínat,“ myslí si Jiří Faktor.

Agro Vodňany v roce 2022 obhospodařuje 1031 ha zemědělské půdy (z toho 899 ha je orné půdy a 132 ha připadá na travní porosty). Pěstují klasické plodiny – krmné odrůdy pšenice ozimé a ozimého ječmene, jarní ječmen na slad, řepku ozimou a kukuřici (na siláž a na zrno). Pro zajištění dostatečné krmné základny pro skot pěstují také jetel a luskoobilní směsku s podsevem jetele.

Přesto mají v podniku stále plány do budoucna. Pořád je co měnit a modernizovat, třeba postavit novou odchovnu telat, a díky tomu moci i rozšířit chov dojných krav. „Když jsem sem nastoupil, tak tu bylo zaměstnáno 4x víc lidí než dnes. Co předtím v rostlinné výrobě zajišťovalo 50 lidí, dnes zastane 7 šikovných kluků. Lidé se musí nahrazovat výkonnou technikou. Ale na druhou stranu nikdy technologie člověka nenahradí zcela. Vždycky bude muset někdo na poli být (zatímco si ostatní mohou užívat letních víkendů či dovolené). A sehnat do zemědělství nového mladého pracovníka je docela problém,“ říká ředitel Agro Vodňany.

„Dalším velkým nepřítelem zemědělce je byrokracie, s níž se musí neustále potýkat. V současné době se po ukončení komplexních pozemkových úprav mění držby v užívání polí a pozemků. Takže nyní je mou největší starostí včas uzavřít evidenci v užívání pozemků a následně stihnout podat žádost o dotace.

V zemědělství může pracovat buď velký blázen, nebo velký fanda. Vždyť při počtu 90 000 zemědělců jako bychom v České republice byli tou nejmenší menšinou. Lidé, kteří k nám přijíždí z města, většinou nemají žádné nebo jen zkreslené povědomí o práci v zemědělství. Mají jediný cíl – odpočinout si a v klidu a pohodě grilovat. A my jim při tom jen smrdíme, vrčíme traktory a prášíme pod okny. Zastání nemají zemědělci pomalu žádné. Je tady sice Agrární komora a Zemědělský svaz – ale to je jako kapka vody v moři mediální masáže,“ uvažuje Jiří Faktor.

Vysvětluje také, co pro něj znamená pracovat v zemědělství. „Pro mě je to práce s přírodou. Člověk se od přírody pořád učí, je stále ve střehu. To však neznamená, že se přírodu snaží nějak ždímat. Zemědělství je snaha zacházet s přírodou tak, abychom z ní – ale především s ohledem na ni – dokázali něco získat, a to nejen pro sebe.

***

Agro Vodňany a.s. vzniklo v roce 2005 přeměnou Zemědělského družstva Vodňany na akciovou společnost. Po celou dobu se zabývá klasickou zemědělskou činností – rostlinnou a živočišnou výrobou. Společnost vlastní akcie společnosti Jatka Vodňany a.s. a je členem mlékařského družstva JIH Tábor.

Pohled na Vodňanskou pánev, kde Agro Vodňany a.s. hospodaří. Foto: J. Faktor

Další články z blogu