Zemědělské družstvo Nečín: Mléčná farma Drhovy

Mléko a mléčné výrobky

Prodej mléka z mlékomatu:

Prodej probíhá do vlastních přenosných čistých lahví.
Mlékomat čerpá mléko přímo z tanku, kde je mléko zchlazeno na požadovanou teplotu.
Mlékomat nevrací mince! Vhozená částka napočítá množství mléka při ceně za 1 litr.
K načerpání nebo přerušení toku mléka používejte zelené tlačítko start/stop.
Při potřebě proplachu vaší nádoby na mléko použijte bílé tlačítko voda.
Po použití zavřete vrátka mlékomatu na petlici.
Po každém použití probíhá automatický proplach mlékomatu vodou.
Jedná se o tzv. surové mléko, které je nutno před použitím převařit.
Surové kravské mléko uchovávejte při teplotě 4–8 °C.

Otevírací doba:

Nonstop.

Kontakty:

Mobilní telefon 318 588 137

Kudy k nám:

Mobilní telefon Drhovy, Drhovy, 263 01

Články z blogu