Mendelova univerzita v Brně – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Sazenice dřevin

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je účelovým zařízením Mendelovy univerzity v Brně, obhospodařuje její lesní majetky a také vytváří zázemí pro výuku a výzkum. Středisko sazenic, arboret a zeleně pečuje o Dykovy školky, které se nacházejí v těsné blízkosti Křtin. V současné době probíhá modernizace tohoto areálu.

SLS_CR

Otevírací doba:

Po telefonické domluvě.

Kontakty:

Mobilní telefon 777 423 915

Kudy k nám:

Mobilní telefon Křtiny, Křtiny 17, 67905

Články z blogu