Poctivý blog o poctivých potravinách

P1050452

Co všechno se vyrábí v Horažďovicích z hlízové šťávy z brambor

Společnost LYCKEBY AMYLEX, a. s. (Plzeňský kraj) je největším výrobcem bramborového škrobu v České republice a jedním z nejvýznamnějších výrobců dextrinu v Evropě. Loni vyrobili v této společnosti na 25 tisíc tun bramborového škrobu, který exportují kromě Čech také do západní Evropy a Číny a dextrin prodávají i do USA a dalších evropských zemí.

Jak se škrob vyrábí

Výroba škrobu začíná nákupem brambor od pěstitelů, jichž je na 150. Ředitel společnosti, Ivica Punčikar, nám vysvětlil, jakým způsobem jeho společnost pomáhá pěstitelům brambor. Řada z nich totiž nemá potřebnou mechanizaci, protože tuto specifickou techniku se vyplatí pořídit až při pěstování brambor na více hektarech. V praxi to znamená, že podnik, jenž chce pěstovat deset hektarů škrobárenských brambor, nemá pochopitelně mechanizaci pro sázení nebo sklizeň.

Z toho důvodu plní společnost LYCKEBY AMYLEX, a. s. roli prostředníka mezi pěstiteli a firmami poskytujícími tyto služby a zároveň je i přihlašovatelem sadbových porostů. To znamená, že množitelům, tedy zemědělcům pěstujícím sadbové brambory, vyřizuje potřebnou administrativu spojenou s certifikací sadby. Vypěstovanou sadbu může zemědělec použít pro vlastní účely nebo ji prodat.

A jak probíhá samotná výroba? Dodávka brambor se zváží a stanoví se u ní obsah škrobu a stupeň znečištění. Poté unáší brambory proud vody do sekce praní. Na separátorech se odstraní všechny částice těžší a lehčí než brambory jako například kameny a zbytky natě. Poté se brambory vyperou od hlíny v pracích bubnech. Očištěné a vyprané brambory rozstrouhají struháky na jemnou kaši, ze které se odseparuje vláknina a oddělí hlízová šťáva.

Vzniklá škrobová suspenze se přečistí na pásových filtrech. Dále se škrob předsouší na vakuových filtrech. Konečné sušení probíhá v horkovzdušné sušárně. Celý proces výroby je řízen a kontrolován z velínu.

Využití škrobu

Bramborový škrob se používá převážně v potravinářství. Jeho deriváty se uplatňují ve farmacii, ve výrobě lepidel a barev a v řadě dalších průmyslových odvětví. Výroba bramborového škrobu je ale kampaňová, což znamená, že probíhá pouze v podzimních měsících, obvykle od začátku září do poloviny prosince.

Vyrobený škrob se balí do papírových pytlů, či velkoobjemových vaků. Uskladněný je v moderních a prostorných skladech. Expedice je možná také do silokamiónů. Ročně společnost zpracuje přes 80.000 až 115.000 tun brambor a z nich vyrobí přes 18.000 až 25.000 tun škrobu.

Výroba dextrinů a modifikovaných škrobů

Dalšími důležitými produkty jsou dextriny a ostatní modifikované škroby, které se používají v papírenském průmyslu.

Dextriny jsou termicky modifikované škroby, které se uplatňují nejen v tradičních oblastech, jako je výroba vodou rozpustných lepidel, lepení papírových dutinek a slévárenství, ale i v potravinářství (cukrovinky, pekařské výrobky nebo obalové směsi na hranolky, maso nebo zeleninu, výrobky z bramborového těsta, zahušťovadla) či jako pojiva ve farmaceutickém průmyslu. Ke stejnému účelu slouží i v pyrotechnice.

Dextriny se dělí na bílé a žluté. Liší se stupněm odbourání, rozpustností ve studené vodě a viskozitou. V současné době společnost vyrábí zhruba 30 druhů dextrinů. V laboratoři se provádí jejich důkladná mezioperační kontrola a sleduje se v ní kvalita baleného výrobku. Kontroluje se nejen rozpustnost a viskozita, ale také barva, hodnota pH a obsah sušiny. Tím je zajištěna vysoká kvalita vyráběného produktu.

Bílkovina na výrobu krmiva

Díky nové lince určené na zpracování hlízové šťávy, k jejíž realizaci došlo i díky dotaci z EU (v roce 2019), tady dokážou ze škrobárenských brambor kromě škrobu získat tu nejhodnotnější látku, totiž bílkovinu na výrobu krmiva.

Hlízová šťáva obsahuje zhruba dvě procenta různých proteinů o vysoké nutriční hodnotě. Nová výrobní linka dokáže extrahovat něco přes padesát procent z nich. Protein je po zakoncentrování a usušení využíván v krmivářském průmyslu.

Veškeré fáze výroby probíhají na moderních, plně automatizovaných strojích na špičkové úrovni, které obsluhují zkušení a odborně zdatní zaměstnanci. LYCKEBY AMYLEX, a. s. vlastní certifikáty, které potvrzují kvalitu výrobků a výrobních procesů. Společnost má velké plány i do budoucna. Chce modernizovat balicí linku a modernizovat expediční sklad, neboť při balení skladovaného škrobu považuje za nejdůležitější zajištění co nejvyšší hygienické úrovně. V neposlední řadě modernizace napomůže i snížení energetických nákladů na topení a osvětlení.

***

LYCKEBY AMYLEX, a. s. je součástí švédské skupiny LYCKEBY, kterou vlastní cca 700 švédských zemědělců, pěstitelů brambor. Čeští zemědělci vlastní 31,4 procenta podílu v LYCKEBY AMYLEX, a. s.

Pěstování a zpracování brambor na škrob má ve zdejším regionu více než stoletou tradici. Bramborový škrob vyráběli v Horažďovicích už v roce 1906. Švédský škrobárenský koncern Lyckeby vstoupil do společnosti v roce 1994. Ředitelem společnosti je Ivica Punčikar, který ji vede posledních dvanáct let.

Připravila: Pavlína Havlová

Lyckeby Amylex
Linka na výrobu proteinu
Odpářka

Další články z blogu