Poctivý blog o poctivých potravinách

2 (5)

Přesné setí, šetrné sklízení, regionální spolupráce (AGROSPOL, Malý Bor a. s.)

Společnost AGROSPOL, Malý Bor a.s. najdete v oblasti mezi Horažďovicemi a Nalžovskými horami v Plzeňském kraji. Hospodaří zhruba na 2250 hektarech zemědělské půdy a je významným producentem průmyslových brambor, mléka a pšenice.

Průmyslové brambory pro horažďovický Lyckeby

Na rozloze o zhruba 300 hektarech pěstuje AGROSPOL brambory. Kromě několika hektarů osázených konzumními brambory se tu pěstují průmyslové brambory, které AGROSPOL dodává nedalekému Lyckeby Amylex. Ten z nich vyrábí škrob, který se dále využívá např. v potravinářském, papírenském nebo farmaceutickém průmyslu. Sám AGROSPOL od Lyckeby odebírá bramborové zdrtky pro svou bioplynovou stanici nebo Lyckeby koncentrát, který mu slouží jako organické hnojivo. Pro představu, o jak velké produkci brambor je tu řeč, uvádíme, že za loňský rok dodal AGROSPOL do Lyckeby úctyhodných 11 tisíc tun průmyslových brambor.

Jejich pěstování se neobejde bez dvou moderních odkameňovacích a sázecích linek. AGROSPOL investoval i do samochodného dvouřádkového sběrače (vše od GRIMME).

Spolupráci v rámci regionu si chválí obě společnosti: šetří náklady i životní prostředí.

Vlastní odchov v moderních stájích

Společnost AGROSPOL disponuje dvěma moderními produkčními stájemi, v nichž je ustájeno na 750 dojnic holštýnského plemene s užitkovostí 11 300 kg. Mléko společnost obchoduje prostřednictvím táborského Mlékařského a hospodářského družstva JIH, které v současné době dodává pěti mlékárnám.

Vedle nových produkčních stájí tady mají novou porodnu, dva čtyřkomorové silážní žlaby, skladovací a přečerpávací jímky a dojírnu Fullwood s kapacitou 2krát 22 míst.

Všechny provozy odpovídají podmínkám welfare pro skot. V AGROSPOLu se věnují také vlastnímu odchovu telat a jalovic a mají tak zajištěn uzavřený obrat stáda. Součástí chovu čítajícího kolem 1600 kusů skotu je stádo masných krav bez tržní produkce mléka a početně omezený výkrm býků masných plemen. V plánu tu mají i výstavbu nové kruhové robotické dojírny s 32 místy od firmy GEA, která má být dokončena v listopadu t. r.

Hnojit a sít variabilně

Na výměře 600 ha obhospodařuje AGROSPOL pole s lehkou písčitohlinitou půdou v nadmořské výšce 420–500 m n. m. Díky masivnímu využití hnoje od telat, jalovic a z poroden, včetně hovězí kejdy z produkčních stájí a digestátu z BPS, společnost bohatě zásobuje zemědělskou půdu organickou hmotou.

Co pozemek, to jiná povaha. Proto v AGROSPOLu ustoupili od homogenního hnojení a minerální hnojiva tu aplikují precizně, v návaznosti na povahu jednotlivých pozemků. Používají systém Varistar, který provádí variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv do řepky i obilovin, v případě pšenice se postará o variabilní kvalitativní hnojení.

Dobře půdu prohnojit je jedna věc, precizně do ní zasít je věc druhá. V AGROSPOLu neváhali investovat do nejnovějších technologií precizního zemědělství. Kupříkladu samochodný postřikovač JD 5430i umožňuje vypínat jednotlivé sekce podle GPS. A díky vlastní stanici signálu RTK, kterou si AGROSPOL pořídil, dokáže pomocí navigace zasít s přesností 3 cm! Secí stroj dovybavili vypínáním záběru na jeho polovinu, a tím docílili výrazné úspory osiva i kvalitnějšího založení porostů bez velkých přesevů. V roce 2017 si AGROSPOL pořídil další secí stroj Väderstad Rapid, jehož technologie Seed Eye umožňuje sít obilniny a řepku dokonce s přesností na jedince. Výsledkem tohoto způsobu hospodaření je průměrný výnos pšenice 7–7,5 t/ha.

Sklidit s přehledem

Obilí, řepku i kukuřici sklízí v AGROSPOLu pomocí strojů, které jsou schopny vytvořit výnosové mapy. Na základě těchto map se potvrzuje správnost myšlenky, že hnojit a sít variabilně podle potenciálu výnosových zón pozemků se určitě vyplácí.

Tímto precizním a efektivním způsobem hospodaření dokáže AGROSPOL využít vstupy do jednotlivých výnosových zón pozemků tak, aby ekologická zátěž životního prostředí byla co nejnižší.

***

Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. je právním nástupcem bývalého ZD Malý Bor a vznikla v roce 1993. Nyní čítá cca 500 akcionářů, přičemž nikdo nevlastní více než 5 %. Většina akcionářů se skládá z vlastníků půdy, na které hospodaří. Samotná akciová společnost vlastní něco přes 500 ha obhospodařované plochy. Momentálně hospodaří na celkové výměře 2 250 ha. V dlouhodobější perspektivě se zaměřuje zejména na produkci mléka, průmyslových brambor a krmné pšenice. Mimo jiné také spoluvlastní a provozuje bioplynovou stanici o výkonu 750 kWh.

Připravila: Pavlína Havlová

Další články z blogu